Dag 9 : Åndens ultimative sejr!

Rom 8,6+11: ” Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. … Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.”

Det er faktisk et fantastisk udsagn om Helligånden: “Det, Ånden vil, er liv og fred.” Ånden arbejder målrettet og med stor lidenskab frem mod dette mål. Mod liv og fred for alle. Desværre ser vi, at de fleste danskere generelt set er langt mere optaget af “det, kødet vil”, end “det, Ånden vil”. Derfor er vores aviser og fjernsynsudsendelser fyldt med begær, personlig tilfredsstillelse, nydelse, selvrealisering, osv. Det er alt sammen kødets lyster og det fører – i følge Bibelens klare tale – til død. Heldigvis er Åndens kraft langt større end kødets kraft!

Da Jesus døde på korset for vores skyld, døde han med al verdens synd, sygdomme og forbandelser lagt på sig. Derfor var der et helt bjerg af mørke og død læsset ovenpå ham, da han lå i graven. Hvis han skulle blive levende igen, måtte Ånden demonstrere, at han var større end al mørket, samlet på et sted. Men det klarede Helligånden. Han blæste over Jesu døde legeme med sin kraft og overvandt derved dette bjerg af sygdomme, forbandelser og død

Lad os tage Rom 8,11 en gang til: “Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.” Den Ånd, som ønsker at strømme ud af os som en flod, er den samme Ånd, som allerede har besejret alle sygdomme, alle forbandelser og al død, da han oprejste Jesus fra de døde. Derfor behøver vi ikke at frygte eller vige tilbage, hvis vi møder kødets lyster eller dæmoniske magter. For Gud har allerede besejret enhver fjende eller modstander, og hans evne til at fremelske liv er så himmelrystende stor, at der vitterligt ikke er noget, som er umuligt for ham. Der er intet sted og heller ikke noget menneske, der er uden for hans rækkevidde. Når vi vandrer med ham, er det ikke os, der skal frygte verdens påvirkning, men verden, der skal frygte Åndens kraft – som bor i os.

Ånden spørger os: Må jeg få lov til at strømme ud af jer? Må jeg få lov til at forvandle jeres byer og lande?

Vi beder om, at Pottemagerens Hus må blive et sted, hvor mange mennesker svarer JA til Åndens ledelse.