Gud er vor far!

I denne uge fejrer vi fars dag. Hvad har vi i bibelen om vores himmelske far???
 
Det første jeg tænker på er Fadervor, du som er i himlen, helligt blive dit navn…. Og ordet hellig betyder udskilt fra verden, Hel lig Gud. Gud er noget særligt, Han er unik, ingen er som Ham, om jeg søger i al evighed, ser jeg ingen er som Ham….., sådan synger vi i en af vore lovsange.
 
Når jeg tænker på min far , så var der ingen lige som ham. Han elskede mig over alt på jord. Han var stolt af sin datter. Han lærte mig livet at kende fra bord til jord, bogstaveligt talt. Han leder mig ved at fæste sit øje på mig, står der i salmernes bog. Min fars blik vågede over mig, han så alt … følte jeg. Han var streng, men kærlig. Han guidede mig ved at fortælle om sit eget liv…, og jeg lyttede…
Es 58,11: “Herren skal altid lede dig, mætte dig hvor der er goldt, og give dig nye kræfter, du
bliver som en vandrig have, som rindende væld hvor vandet aldrig svigter….”
Jeg husker at min far, gerne ville lede mig ind i Guds nærvær. Og han holdt Ordet og bønnen i hævd. Nogen gange om søndagen, fastede min far fra middagsmaden, og han var i bøn og stilhed inde i sit sovekammer, eller også gik han ud i stalden.
 
Min far gav mig feed back, han heppede på mig i kirkens arbejde mht at vidne, bede og synge, og opføre mig anstændigt.
 
Guds nåde opdrager mig, til at sige nej til ugudelighed og verdslige begæringer….Titus 2 v. 11 Gud er vores far og vil gerne lede os af de rette veje for sit navns skyld.
Gud er kærlighed.
 
Hav en skøn uge derude.
Vh. Birgitte Nissen