Andreas Endersen.

I aften sidder vi og læser i en bog om vækkelser i 1900 tallet.
Andreas skriver om at han hujede rundt ude i byen med kammeraterne. Og en dag inviterede hans kone ham med til vækkelsesmøde. Han modstod længe, men pludselig var han alligevel kommet med til et vækkelsesmøde. Der var bedt mange bønner for ham, og han blev omvendt og fyldt med Helligånden. Og meget mærkbart var hans omvendelse. Meget brændende blev hans tjeneste. Og en dag da han passerer gøglerpladsen i Korsør, tager han sin hat af, og bøjer sine knæ på stedet, og beder Gud om; At hvis det kan forenes med Hans vilje, ville han gerne købe denne grund til at drive kirke på. Det varer ikke længe, så får han tilbudet om at købe grunden.
Andreas Endersen taler om bøn i 3 timer i kirken hver eneste eftermiddag, i en uge, når noget skulle bedes igennem.

Hallo Danmark, gider vi det???Har vi fattet det??? Der skal altså vedvarende bøn til…
Andreas var en mand med stor gennemslagskraft i den åndelige verden.

Vi har også noget at bede om i denne valgkamp og, ja hele året rundt. At vi må stå op for Jesus og ære Hans lov iblandt os, og ikke blot se til med, at Danskerne håner den levende Gud. Må Gud give os taleret med visdom, til at stå op for Ham, der hvor vi er placeret den enkelte.
Vi kan også bøje vores knæ på ”gøgler pladser” rundt omkring, og bede en bøn om at Guds rige må få fremgang på dette sted. Gud hører bøn.

Råb til din Gud ,lad Ham høre dit råb, al din opmærksomhed tilhører Ham
bjergene jubler og bølgerne ler når de hører Hans navn
Glæd dig igen over skaberens værk , Han er almægtig, trofast og stærk
intet kan rokke ved troen på ham i mig.
Min skaber , min frelser, ingen er ligesom dig.

Ha en god uge derude.

Med venlig hilsen
Birgitte H. Nissen