Dag 13 : Et liv med velsignelser

Ez 47,12: “På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer, hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper op; de bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem kommer fra helligdommen. Deres frugter tjener til føde, og deres blade til lægedom.”

Når Ezekiel 47 taler om kilden, der vælder ud fra templet, så beskrives det, hvordan den bringer liv og lægedom til alle, som kommer i berøring med den. For sådan er Helligåndens gavmilde og livgivende væsen. Jesus knytter til ved dette billede, når han i Joh 7,38 kommer med et fantastisk løfte: “Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: “Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.”” Paulus giver os den sidste brik til udlægningen af tempelkilden, når han i 1 Kor 6,19 erklærer, at den troende er et tempel for Helligånden.

Alt i alt udstiller Guds ord således, hvad Guds fantastiske plan for dig og mig er. Han har udvalgt os som templer for Ånden, og han vil, at Helligånden skal strømme ud af os som en flod. Det er præcis det, der sker, når vi beder for verden. Udover at være “templer” for Ånden, beskrives Guds folk andre steder i Bibelen som træer, der er plantet ved floden, som bærer masser af frugter (Sl 1,3 og Jer 17,8). Det er disse to billeder, som samles i beskrivelsen af tempelkilden i Ez 47. Vi er altså både det folk, som Ånden vil flyde ud af …. og vi er de træer, som får vores næring af ham, hvilket medfører, at hans vækst i os giver føde og lægedom til verden omkring os.

Begge billeder afspejler Åndens væsen. For siden enhver berøring af Åndens flod medfører liv og helbredelse, kan vi slet ikke undgå, at Åndens gennemstrømning af vores hjerter vil medføre mange velsignelser til både vores omverden og os selv. Hver gang vi tillader Gud at berøre verden igennem vores hjerter, vil han gøre noget nyt i vores hjerter. Ligesom strandens bølger efterlader ting på stranden, så vil Åndens bølger efterlade mange skatte i vores hjerter. Og jo mere Ånden får lov til at strømme igennem vores hjerter, jo flere velsignelser vil Gud kunne efterlade dér. Således vil et liv i bøn med sikkerhed også være et liv fyldt med velsignelser.

Lad os bede for Pottemagerens hus, at dette sted må afspejle begge billeder.

– At mennesker på Pottemagerens hus må være templer, som Ånden flyder ud af.

– Men at vi også må være træer, som er plantet tæt ved ham og som får vores liv og næring fra ham, så vi kan blomstre og helt naturligt give føde og liv til andre.