Lignelsen om vintræet

”Jeg er det sande vintræ – og min Fader er vingårdsmanden. Hver gren, som ikke bærer frugt, den fjerner han – og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.” Joh. 15:1-2

Forleden var vi ude at beskære det store æbletræ. Snart lå der på plænen store, brede grene, mindre små grene, sammen med en mængde vildskud, der aldrig ville komme til at bære nogen æbler. Det blev tydeligt, hvor vigtigt det er, at få det ikke-frugtbærende væk, det som bare tager saft og kraft men som ikke har god og varig frugt med sig.

Sådan er det også i vores liv. Helligånden er den store hjælper i processen for at holde os frugtbærende. Tanker, der tager opmærksomhed og tærer på de mentale kræfter, kan vi aflægge, så de ikke bliver til skadelige handlinger. Vi modtager i stedet gode og velsignede opmuntringer fra Guds Ord, der sætter tingene i perspektiv.

Sandhedens Ånd vejleder os til hele sandheden, både om Jesus og om os selv. Sandheden er frigivende. Når vi oplever beskæring og renselse er det udtryk for Guds kærlighed.

Vores æbletræ havde ikke noget valg – det blev meget beskåret. Vi har valget at lede os beskære og at aflægge de forkerte tanker og gerninger.

Han er med os alle dage – alle slags dage – så lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde hjælp i rette tid.

Hav en velsignet uge.