Bliv stående! Josua kap. 3. v.8.

Denne morgen slår jeg op på Josua kap 3 , hvor israelitterne går over Jordanfloden. Nøje instrukser til folket og til præsterne. Præsterne der bærer pagtens ark skal gå et skridt ud i floden og blive stående.

Folket må gøre sig rituelle rene, og holde sig på 1 km afstand til den hellige ark. lederne var dem som skulle give alle besked om hvad der skulle ske. I dag ville Gud bevise sin magt, så at Israels folk skal få respekt for Israels Gud.  

Bliv stående, blev der sagt til præsterne! Det samme gælder også i dag, bliv stående og hold det hellige ord frem, og Guds pagten frem for folket. Træd ud i floden, fordi Gud vil bevise sin magt. Folket vil få respekt , når Gud viser sin magt. Det gav mig en tanke om at vi må bede for vore præster , at de må blive stående. At vi som leder må bringe besked til folket om at gøre sig rene, fordi Gud vil bevise sin magt også i Danmark. Præsterne i vores by må blive stående. Vi må alle sammen være parat til overgangen til det gode land. Der må være en orden, et lederskab som har hørt, og som udfører befalingen om at gøre sig klar til Jesu komme. Det er jo det som vi venter på , at Jesus skal komme igen. Imedens vi venter må vi sende bud ud alle steder til vores folk , om at gøre sig rene i Jesu blod. At tilgive og tage nadver og mindes Jesu blod for vores skyld.  

Præster må blive stående. Lederne må sende bud ud til folket. Og hvem er så leder, spør du? Alle som har ansvar for et menneske, må lede og holde sig Gud ord for øje hele døgnet.

Josua havde været  Moses medhjælper og nu var profeten Moses død. Josva fik besked på at føre folket videre. Stå fast og vær modig. Ret dig efter Guds forordninger og tænke over dem døgnet rundt. Det samme må vi gøre.

Ha en god uge derude.