Påske…..

Hvilket herligt ord – bag det ligger udgang fra slaveriet – frihed fra synd og opstandelse.

En journalist i DR sagde om Langfredag: Det er de kristnes værste dag.

I mit hjerte sang det: NEJ.

Langfredag: dagen, da Jesus sagde ”der er fuldbragt”

Langfredag: dagen, da forhænget i templet flængedes fra øverst til nederst

Langfredag: eftertænksomhedens og taknemmelighedens dag. Tænk, at Jesus gik i døden for en falden menneskeheds skyld.

Det er umuligt for mig på Langfredag ikke at glæde mig til Påskemorgen, hvor Gud Fader med opstandelsen godtgjorde at offeret er fuldt tilstrækkeligt.

Frihed fra synd og skyld

Fri adgang til Faderen ved Sønnen.

Gud ske tak for Hans uudsigelige gave.

Glædelig påske.

Med venlig hilsen, 
Lis Christensen